0905 996 983

Pháp lý dự án king bay

Dự án King Bay là dự án trọng điểm của chính phủ nên có đầy đủ thủ tục pháp lý. Với sự quan tâm và kiểm tra chặt chẽ của chính phủ, King Bay đã được cấp phép theo trình tự và tạo điều kiện để triển khai dự án như sau:

1. Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà ở Khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

2. Quyết định Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

3. Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại hiện trường: Chấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình san lấp phân khu A2

4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá trác động môi trường của dự án “Khu dân cư 125ha theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”

5. Văn bản Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Khu dân cư 125ha theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

6. Văn bản Cung cấp điện cho Khu dân cư 125ha

7. Văn bản Thỏa thuận đấu nối cấp nước cho dự án Khu dân cư 125ha theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

8. Văn bản Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư A2 thuộc Khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch

Quý khách có thể đăng ký nhận các văn bản pháp lý về dự án tại đây

Đăng ký nhận thông tin dự án

 
Thành phố ven sông đa quốc gia King Bay 0905 996 983